MENU
  • Gebruikers online : 24
  • Werkgevers Online : 0
  • Geregistreerde leden : 7 342
  • Geregistreerde bedrijven : 55 234
  • Jobs : 4 820
  • CV : 3 178


    Vacature details


Vacature: Co÷rdinator Vrijwilligersmanagement Het Nederland:

Functie-omschrijving:

Co÷rdinator Vrijwilligersmanagement

Het Nederlandse Rode Kruis werkgever Het Nederlandse Rode Kruis
Publicatiedatum: 12 mei 2021
Vervaldatum 31 may 2021
Aantal uren 40 uur
Locatie werkgelegenheid Regio Zuid/West-, Oost- en Midden-Nederland

werkgever
Missie Rode Kruis?wereldwijd | Het Rode Kruis heeft als missie het verlichten van menselijk lijden, het beschermen van leven en gezondheid en het hooghouden van menselijke waardigheid, met name tijdens gewapende conflicten en andere crises. De Rode Kruis Beweging wordt ondersteund door miljoenen vrijwilligers, die overal ter wereld volgens dezelfde zeven grondbeginselen handelen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid. Ieder mens heeft recht op respect en waardigheid, mensen in de grootste nood worden als eerste geholpen en geloof, nationaliteit, ras, afkomst of politieke mening doen niet ter zake. Alle vrijwilligers en beroepskrachten van het Rode Kruis handelen hierbij volgens het ‘do no?harm’-principe en de grondbeginselen, en hebben de gedragscode van het Rode Kruis ondertekend.??
Rode Kruis in Nederland | In Nederland helpt het Rode Kruis mensen die het ontbreekt of dreigt te ontbreken aan de basislevensbehoeften.? Dit zijn voedsel & water, onderdak, kunnen voorzien in persoonlijke hygiŰne, het hebben van een menswaardig veilige plek, informatie hebben over dierbaren en toegang hebben tot de juiste medische en psychosociale zorg. Wanneer het iemand ontbreekt aan ÚÚn of meer van deze basislevensbehoeften is iemand in nood. Bij het analyseren van de noden gaat, in het verlengde van de missie, speciale aandacht uit naar de meest kwetsbaren. Aanvullend hierop richt het Rode Kruis zich op haar?auxiliaire?rol, waarmee hulp wordt geboden complementair aan dat van de overheid.??
De hulpverlening in Nederland is georganiseerd in 23 districten. Als gevolg van een herinrichting van onze organisatie zijn we op zoek naar 3 collega’s in de functie van: Co÷rdinator Vrijwilligersmanagement (40 uur per week)
Het betreft 3 posities in de onderstaande regio’s:
    Regio Zuid/West-Nederland
    Regio Oost-Nederland
    Regio Midden-Nederland
Standplaats | Online en deels op locatie.
Plaats in de organisatie | HiŰrarchisch leidinggevende: regiocoach. De regio coach geeft sturing aan het proces binnen de regio. Een regio kan bestaan uit 3-6 districten.
Taken
Het doel van de functie is het realiseren van Vrijwilligersmanagement binnen de regio, binnen de kaders van het Rode Kruis. Dit omvat werving en selectie van vrijwilligers/Ready2help, opleiden, boeien en binden, waarderen en afscheid nemen. Ook is de co÷rdinator Vrijwilligersmanagement verantwoordelijk voor werving en selectie van stagiairs en voor het onderhouden van netwerken met scholen.
Kerntaken
    Zorgt voor het opstellen van een concreet plan ten aanzien van toekomstbestendig Vrijwilligersmanagement voor het district binnen de kaders van het NRK. Houdt hierbij rekening met de districts- en afdelingswerkplannen. Stemt dit plan voor Vrijwilligersmanagement af met de districtsmanager.
    Stelt jaarlijks een werkplan/begroting op voor Vrijwilligersmanagement als onderdeel van het districtswerkplan.
    Levert een bijdrage aan (her)inrichting van het district.
    Geeft -indien van toepassing- sturing aan het vrijwilligersteam werving & selectie
    Organiseert een effectieve werving en selectie van vrijwilligers en stagiaires binnen het district
    Zorgt voor het opbouwen en onderhouden van een relevant netwerk (o.a. scholen/ vrijwilligersnetwerken); levert desgevraagd informatie (mondeling/schriftelijk) over mogelijkheden voor vrijwilligerswerk en stages bij het Rode Kruis.
    Is verantwoordelijk voor de introductiebijeenkomsten voor nieuwe vrijwilligers en stagiaires. Organiseert en begeleidt intervisiebijeenkomsten.
    Organiseert het binden & boeien van vrijwilligers voor districtsvrijwilligers. Geeft hierbij ondersteuning en advies aan managers/hoofden om Vrijwilligersmanagement goed in te richten.
    Zorgt voor interne communicatie (o.a. nieuwsbrief) en juiste informatievoorziening voor vrijwilligers.
    Handelt escalaties binnen het district af (conflictbemiddeling, dossiervorming, non-performance).
Functie-eisen en profiel
    Je bent op korte termijn beschikbaar voor 40 uur per week;
    Je beschikt over een afgeronde HBO/WO opleiding, bijv. HR, Marketing & Communicatie, Commercieel Economie;
    Je hebt minimaal 2 tot 4 jaar aantoonbare ervaring in een vergelijkbare (co÷rdinerende) functie met W&S en HR elementen;
    Je hebt leidinggevende kwaliteiten en bent van nature een kartrekker;
    Je hebt kennis en ervaring van alle in te zetten social media kanalen;
    Je hebt een duidelijke visie op de werving van nieuwe vrijwilligers hebt een up to date aanpak;
    Je bent zelfstandig en daadkrachtig en hebt daarnaast het teamgevoel hoog in het vaandel;
    Je bent hands-on (weet van aanpakken) en bent bereid om die taken uit te voeren die op dat moment het meest nodig zijn;
    Je bent een energiek persoon die denkt in kansen en mogelijkheden;
    Je bent in staat een vrijwilligersnetwerk op te bouwen met de juiste mensen en durft hierin de kar te trekken en bent in staat zelfstandig keuzes te maken;
    Je bezit goede contactuele eigenschappen, onderhoudt makkelijk contacten op verschillende niveaus, zowel binnen de organisatie als met externe partijen;
    Je bent creatief, initiatiefrijk, ziet mogelijkheden voor kanalen/doelgroepen voor werving.
    Je hebt bij voorkeur ervaring met vrijwilligerswerk en/of met noodhulpverlening (bij het Rode Kruis of elders);
    Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands.
    Je hebt kennis van en ervaring met MS office;
    Je beschikt over thuiswerkfaciliteiten;
    Je beschikt over eigen vervoer.
Competenties
    Prestatiemotivatie
    Klantgerichtheid
    Samenwerken
    Initiatief
    Plannen en Organiseren
    Ondernemerschap
    Flexibel
    Organisatiesensitief
Het Rode Kruis zoekt medewerkers met talent en uitstekende competenties voor een functie en laat zich niet leiden door culturele achtergrond, fysieke beperkingen, genderidentiteit, geloofsovertuiging, geaardheid of leeftijd.
Ons aanbod
    Een flexibele en mensgerichte werkomgeving met veel ruimte voor initiatief en ontwikkeling.
    SalariŰring vindt plaats volgens salarisschaal 10 van de CAO van het NRK afhankelijk van opleiding en ervaring (min. € 3.028,40 en max. € 3.849,48 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 40 uur per week, exclusief een eindejaarsuitkering van 7%).
Informeren en solliciteren
Je motivatiebrief?(met hierin je beschikbare uren per week, woonplaats, of je beschikt over eigen vervoer en de datum dat je kunt starten)?+ Hervatten??gericht aan Inge Janssen, ontvangen we graag via deze link . De vacature blijft open staan totdat er voldoende geschikte kandidaten gevonden zijn. Bij interesse verzoeken we je om zo snel mogelijk te reageren. Voor nadere informatie over de functie kun je terecht bij Inge Janssen via ijanssen@redcross.nl. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van het selectieproces. Kijk Als u meer informatie wilt over het werk van het Rode Kruis op?? www.rodekruis.nl ?of?op Facebook of Twitter .
Acquisitie op deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Andere Vacatures
    14 mei 2021 Senior Specialist Financial Sector
Oxfam Novib
    14 mei 2021 hoofd bedrijfsvoering
vfonds
    14 mei 2021 Grants Administration Officer
Stichting Mama Cash
    14 mei 2021 Medewerker collectebureau
Diabetes Fonds
    14 mei 2021 Medewerker klantcontactcenter
Diabetes Fonds Lees meer vacatures

 

vaardigheden:

Categorie vacature:  [ Alles bekijken Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Ander
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 06/01/2021 / Viewed 796 times
Contact Informatie
Bedrijf:
E-mail: ijanssen@redcross.nl


Solliciteer online