MENU
  • Gebruikers online : 5
  • Werkgevers Online : 0
  • Geregistreerde leden : 7 343
  • Geregistreerde bedrijven : 539 253
  • Jobs : 46 835
  • CV : 3 178


    Algemene voorwaardenindexwerk.com heeft alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle informatie die via deze website juist is op het moment van opname gemaakt, echter, kunnen er onbedoelde en af ​​en toe fouten waarvoor onze excuses.

Gebruik van deze site gaat u akkoord met deze voorwaarden en bepalingen die in werking treden op de datum waarop u voor het eerst gebruik maken van de site. indexwerk.com behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde wijzigen door wijzigingen online te publiceren. Je bent verantwoordelijk voor het regelmatig online gepubliceerde informatie om tijdig van dergelijke wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van deze site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd gaat u akkoord met deze overeenkomst, zoals gewijzigd door de gepubliceerde wijzigingen.

indexwerk.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in hun website en alle beslissingen op basis van informatie op deze website zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de bezoeker. indexwerk.com is niet aansprakelijk voor enige directe, speciale, indirecte of gevolgschade, of enige andere schade, van welke aard dan ook, als gevolg van welke oorzaak dan ook door het gebruik van enige informatie verkregen, hetzij direct of indirect uit deze website.

Materiaal mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of op enige manier, behalve voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik thuis. Elk ander gebruik is de voorafgaande schriftelijke toestemming van indexwerk.com. U stemt ermee in niet aan te passen, te wijzigen of een afgeleid werk van een van de materiaal op deze site aan te maken of gebruiken voor andere doeleinden anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord deze site alleen voor wettige doeleinden, en op een wijze die geen inbreuk maakt op de rechten van, of te beperken of remmen het gebruik en genot van deze site door een derde partij. Een dergelijke beperking of remming omvat, zonder beperking, gedrag dat onwettig is, of die kunnen lastig vallen of leed veroorzaken of overlast voor iedere persoon en de transmissie van obscene of beledigende inhoud of verstoring van de normale stroom van dialoog binnen deze site.

Deze site en de informatie, namen, beelden, foto's, logo's en iconen betreffende of verband houdend indexwerk.com, haar producten en diensten (of producten van derden en diensten), wordt verstrekt "AS IS" en op "IS BESCHIKBAAR" basis zonder enige verklaring of goedkeuring gemaakt en zonder enige vorm van garantie hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid. In geen geval zal indexwerk.com aansprakelijk voor enige schade, inclusief, zonder beperking, indirecte of gevolgschade, of enigerlei schade voortvloeiend uit het gebruik of verlies van gebruik, gegevens of winst, ofwel door contractuele handeling, nalatigheid of andere misleidende handelingen, als gevolg uit of in verband met het gebruik van de plaats. indexwerk.com garandeert niet dat de functies in het materiaal op deze site ononderbroken of foutloos zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat deze site of de server die hem beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of bugs of de volledige functionaliteit , nauwkeurigheid, betrouwbaarheid van de materialen. De namen, afbeeldingen en logo's die indexwerk.com en hun producten en diensten zijn eigendom van indexwerk.com. Niets hierin mag worden uitgelegd als het verlenen door implicatie of anderszins een licentie of recht onder een handelsmerk of octrooi van indexwerk.com, of enige andere derde partij.

Iedere bezoeker van de website verstrekken van informatie aan indexwerk.com gaat ermee akkoord dat indexwerk.com onbeperkte recht om deze informatie, zoals bepaald en dat de indexwerk.com kan deze informatie gebruiken op een manier waarop we kunnen kiezen heeft. Dergelijke informatie zoals die door de bezoeker zal als niet-vertrouwelijk.

Als er een conflict tussen deze Algemene Voorwaarden en regels en / of specifieke gebruiksvoorwaarden die op deze site met betrekking tot specifieke materiaal, dan prevaleert de laatste.

Als een van deze voorwaarden moeten worden vastgesteld om illegale, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar zijn op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan in de mate en binnen de jurisdictie waarin de bepaling of voorwaarde is onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar is, wordt het gescheiden en verwijderd uit deze clausule en de overige algemene voorwaarden zullen worden gehandhaafd, blijft volledig van kracht en blijven bindend en afdwingbaar.

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van land. Geschillen die hieruit voortvloeien zijn uitsluitend onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van land in kwestie.

Indien deze voorwaarden niet volledig aanvaardt, moet het gebruik van deze site onmiddellijk te worden beëindigd.


Links naar sites van derden indexwerk.com

Sommige links op deze website verlaat u deze website. De gekoppelde sites staan ​​niet onder de controle van en indexwerk.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gekoppelde site of enige koppeling in een gekoppelde site. indexwerk.com verstrekt deze links uitsluitend voor uw gemak, en het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring doo indexwerk.com van de site.