MENU
  • Gebruikers online : 21
  • Werkgevers Online : 0
  • Geregistreerde leden : 7 344
  • Geregistreerde bedrijven : 52 212
  • Jobs : 14 836
  • CV : 3 182


    Vacature details


Vacature: Projectleider Innovatie (focusgebied 3) - Programma Fysieke (toegangs)Beveiliging 24 u p/w:BlueTrail

Functie-omschrijving:

Projectleider Innovatie (focusgebied 3) - Programma Fysieke (toegangs)Beveiliging 24 u p/w

Plaats

Rotterdam

Publicatiedatum

19-09-2019

Publicatie eindigt

01-10-2019

Werkgever

BlueTrail

Functiebeschrijving

Opdrachtspecifi caties
Referentienummer: BTIT28037
Omgeving: Rotterdam
StartPublicatiedatum: 23 december 2019 (Let op: screening van ca. 6-15 weken voorafgaand)
EindPublicatiedatum: 22 december 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: Het gesprek zal plaatsvinden in week 40/41, 2019.
SluitingsPublicatiedatum: Maandag 30 september 2019 om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Projectleider Innovatie (focusgebied 3) - Programma Fysieke (toegangs)Beveiliging voor 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het dienstencentrum. Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de organisatie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), uitrusting en Voer- en Vaartuigen.
De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid. Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van fysieke beveiliging op landelijk niveau.
Wij zoeken een Projectleider innovatie (focusgebied 3), om te komen tot een toekomstbestendige fysieke (toegangs)beveiliging.
Binnen dit programma zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats.
Doelstelling is de realisatie van een toekomstbestendige dienstverlening voor fysieke (toegangs)beveiliging. Hiertoe dient op de eerste plaats een visie op toekomstbestendige fysieke (toegangs)beveiliging te worden geformuleerd. Deze visie fungeert als referentiekader voor de inrichting van de voor de toekomstige dienstverlening benodigde procesontwerpen. De procesontwerpen dienen uniform en politie breed te kunnen worden geïmplementeerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het proces rondom autorisatie van fysieke toegangsrechten.
Op de tweede plaats dient nagedacht te worden over en aangesloten te worden bij innovatieve ontwikkelingen ten aanzien van (toegangs)beveiliging.
Aansluiten op door Rijkspasorganisatie in te richten innovatieprogramma Rijkspas:
Voor het focusgebied kan de organisatie meeliften op het innovatieprogramma - Research & Development - dat binnen de Rijkspasorganisatie bestaat. Binnen dit Rijkspasprogramma zijn de volgende pasmogelijkheden al ontwikkeld waarvan de organisatie in de toekomst, al naar gewenst, gebruik kan maken:
   » Biometrie;
   » Digitale handtekening;
   » Betaling/verrekening;
   » Offline toegangscontrole (intelligente deurcylinders);
   » Locker management;
   » Integratie mobile devices.
Doelstelling
   » In kaart brengen, toetsen en borgen van dienstverlening, en ontwikkeling dienstverlening rondom fysieke (toegangs)beveiliging.
   » Advisering op innovatie en implementatie van innovatieve fysieke (toegangs)beveiligingsoplossingen.
Verantwoordelijkheden
Fysieke Toegangsbeveiliging:
Van de projectleider wordt verwacht dat hij de initiatieven en behoeften vanuit de organisatie in verbinding brengt met de mogelijkheden van het innovatieprogramma van de Rijkspas. Ook wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij verkent, hoe in innovatieve behoeften van de politie kan worden voorzien, die niet passen in het innovatieprogramma van de Rijkspas. Hiermee wordt de doelstelling van een Rijkspas compatible benadering ook naar de toekomst geborgd.
Fysieke Beveiliging:
Van de projectleider wordt daarnaast verwacht dat hij/zij de initiatieven en behoeften vanuit de organisatie in verbinding brengt met de mogelijkheden van innovatie op het vlak van fysieke beveiliging. Ook wordt van hem/haar verwacht dat hij/zij verkent, hoe in innovatieve behoeften van de organisatie kan worden voorzien. Hiermee wordt de doelstelling van een toekomstbestendige fysieke beveiliging geborgd.
Taken/werkzaamheden:
De projectleider zal de opdracht krijgen om een plan van aanpak te schrijven waarin de toekomstvisie van de organisatie op het vlak wordt beschreven. Hierbij dienen onderstaande acties te worden ondernomen en resultaten worden bereikt:
   » Beschrijven van een duidelijke visie op toekomstbestendige dienstverlening rondom fysieke (toegangs)beveiliging.
   » Deze visie is daarnaast mede bepalend voor de inrichting van de procesontwerpen op fysieke (toegangs)beveiliging. De inrichting van het proces rondom fysieke (toegangs)beveiliging is een opdracht voor de projectleider van een ander focusgebied;
   » Onderzoek doen naar overige innovatiebehoeften en -mogelijkheden op het vlak van fysieke (toegangs)beveiliging. Resultaat is een advies met scenario’s, hoe aan de innovatiebehoefte tegemoet kan worden gekomen, gegeven de mogelijkheden;
   » Onderzoek doen hoe de organisatie zal komen tot een toekomstbestendige dienstverlening rondom fysieke (toegangs)beveiliging.

Eisen van de banen

KNOCK-OUT:
   » Je beschikt over een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding, op minimaal HBO niveau. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien. Overleggen van diploma is vereist.
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met het geven van advies op strategisch en tactisch niveau, binnen grote (1000+) organisaties. Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.
Gunningscriteria:
   » Je beschikt over werkervaring binnen-, of affiniteit met de politie (bij voorkeur binnen het onderwerp beveiliging).
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring met implementatie van proactieve beveiligingsconcepten. Weging 45%.
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, werkervaring met advisering omtrent het verbeteren van dienstverlening, bij voorkeur binnen het veiligheidsdomein. Weging 45%.
Competenties:
   » Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
   » Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
   » Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
   » Resultaatgerichtheid: Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten.
   » Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig Hervatten in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het Hervatten dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

vaardigheden:

Categorie vacature:  [ Alles bekijken Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Rotterdam Zuid-Holland
Adres: Rotterdam
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 09/19/2019 / Viewed 12 times
Contact Informatie
Bedrijf: BlueTrail


Solliciteer online