MENU
  • Gebruikers online : 17
  • Werkgevers Online : 0
  • Geregistreerde leden : 7 344
  • Geregistreerde bedrijven : 51 948
  • Jobs : 19 031
  • CV : 3 182


    Vacature details


Gelegenheid: Gemeentelijk Adviseur DEDA Mr / Sr. 24 u p/w - Den Haag:BlueTrail

Functie-omschrijving:

Gemeentelijk Adviseur DEDA Mr / Sr. 24 u p/w

Plaats

Den Haag

Publicatiedatum

11-07-2019

Publicatie eindigt

25-07-2019

Werkgever

BlueTrail

Functiebeschrijving

Opdrachtspecifi caties
Referentienummer: BTIT27052
Omgeving: Den Haag
StartPublicatiedatum: 1 augustus 2019.
Duur: 3 maanden
Optie op verlenging: Ja, telkens voor 3 maanden met een maximale duur van 36 maanden.
Aantal uur per week: 24
Intakegesprek: 30 juli 2019, tussen 13.00-
16.00 uur.
SluitingsPublicatiedatum: Woensdag 24 juli 2019 om 13.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Medior / Senior Gemeentelijk Adviseur DEDA (De Ethische Data Assistent) voor 24 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:

Onze opdrachtgever ondersteunt gemeenten bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. De ontwikkelingen in de informatiesamenleving vragen in toenemende mate om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. Ook is in de gemeentelijke dienstverlening een groot deel van de uitvoering in potentie gelijk voor alle gemeenten. Daarom willen gemeenten meer als collectief optrekken. Het gezamenlijk organiseren en invullen van gemeentelijke uitvoering leidt tot betere dienstverlening voor inwoners en bedrijven en tot een meer efficiënte inzet van middelen.

Het team Data en Monitoring begeleidt gemeenten bij het gebruik van data voor inzicht in de lokale stand van zaken op verschillende beleidsterreinen, van werk en inkomen tot openbare orde en veiligheid. Die informatie kunnen zij gebruiken voor het ontwikkelen of verbeteren van beleid en om resultaten met andere gemeenten te vergelijken. Maar ook voor onderzoek, agendavorming, besluitvorming en het afleggen van verantwoording aan de raad of het college. De organisatie biedt op een overzichtelijke manier stuurinformatie over tal van onderwerpen. Daarnaast ondersteunt de unit gemeenten bij het toepassen van datagedreven werken, open data en big data.

De organisatie zoekt niet een standaard adviseur, maar ook iemand die met kennis van de inhoud op een gedreven wijze een verbindende workshop kan organiseren. Projectvaardigheden zijn daarbij wel van belang.
Binnen de 355 verschillende gemeenten komt rond data (verzamel) vraagstukken vaak het onderwerp privacy naar voren. Mede als gevolg van de invoering van de AVG blijft dit en belangrijk aandachtspunt.
Toch blijkt of er wel of niet inbreuk wordt gedaan op privacy een uitdagende vraag, mede doordat de ethische kant van een vraagstuk helemaal niet besproken wordt.
Daarom heeft de Utrecht Data School een product ontwikkeld om juist dit onderwerp bij gemeenten onder de aandacht te brengen: DEDA, De Ethische Data Assistent. De organisatie heeft daar afgelopen jaar proef mee gedraaid en zal (vanwege interesse onder gemeenten) dit model verder verspreiden en zoekt daarvoor een adviseur
Met het organiseren van regionale workshops voor functionarissen gegevensbescherming (FG) wil de organisatie gemeenten een handelingsperspectief bieden om antwoord te geven op privacy dilemma’s en vraagstukken.
De opdracht zal beginnen met een DEDA training vanuit Utrechtse Data School.

Taken/werkzaamheden:
   » Voorbereiden en verzorgen van regiobijeenkomsten voor gemeenten, voor dataspecialisten, juristen en Privacy Officers binnen de gemeente en de koppeling met beleid.
   » Opstellen van voorbeeld casussen volledig uitgewerkt in het DEDA model en getoetst bij Utrecht Data School.
   » Ondersteunen van gemeenten bij inkomende vragen rondom de combinatie ethiek en privacy.
   » Ondersteunen van gemeenten bij het multidisciplinaire aspect en borging/werkwijze binnen de gemeente en het onderliggende veranderkundige vraagstuk.
   » Het verbinden van studenten Ethiek in stage (van de Utrecht Data School) en gemeenten over de as van maatschappelijke vraagstukken en het versterken van elkaars kennis.

Eisen van de banen

KNOCK-OUT:
   » Je beschikt over HBO/WO-werk en denkniveau in de richting technologie/techniek, rechten, ethiek, informatiekunde, bestuur- en organisatiewetenschappen, mediawetenschappen, of een andere studie over technologie of beleid.
   » Je beschikt over parate kennis en ervaring rondom AVG en daaraan gekoppeld (technische) datatoepassingen.
   » Je bent in staat om in een multidisciplinair team zowel data-beleid-uitvoering-communicatie-privacy-management deelgenoot te maken van het proces en te verbinden.
   » Je bent in het bezit van een eigen mobiele telefoon en laptop voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:

   » Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring binnen de overheid waarvan minimaal 1 jaar bij gemeenten.
   » Je beschikt over ervaring (bij voorkeur minimaal 5 jaar) rondom dataprocessen, minimaal 3 projecten in de afgelopen 5 jaar.
   » Je beschikt over ervaring met het gebruiken van DEDA en DPIA (Data Protection Impact Assessment) binnen een overheidsorganisatie.
   » Je hebt in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 relevante workshops georganiseerd.
   » Je bent in staat om op zowel Operationeel, Tactisch als Strategisch Niveau snel te kunnen schakelen over de as van ethiek, impact en resultaat.
Competenties:
   » Zelfstandig
   » Snel kunnen schakelen tussen verschillende niveaus van gesprekpartners
   » Zelfverzekerd
   » Scherp/Alert
   » Rechtlijnig
   » Overtuigend.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig Hervatten in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het Hervatten dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

vaardigheden:

Categorie vacature:  [ Alles bekijken Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Den Haag Zuid-Holland
Adres: Den Haag
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 07/11/2019 / Viewed 5 times
Contact Informatie
Bedrijf: BlueTrail


Solliciteer online