MENU
  • Gebruikers online : 19
  • Werkgevers Online : 0
  • Geregistreerde leden : 7 344
  • Geregistreerde bedrijven : 51 948
  • Jobs : 19 028
  • CV : 3 182


    Vacature details


Gelegenheid: Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging 16 u p/w - Rotterdam:BlueTrail

Functie-omschrijving:

Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging 16 u p/w

Plaats

Rotterdam

Publicatiedatum

11-07-2019

Publicatie eindigt

29-07-2019

Werkgever

BlueTrail

Functiebeschrijving

Opdrachtspecifi caties
Referentienummer: BTIT27040
Omgeving: Rotterdam (en landelijke inzetbaarheid)
StartPublicatiedatum: 9 september 2019 (let op screening van 6 tot 15 weken voorafgaand).
EindPublicatiedatum: 8 september 2020
Optie op verlenging: Ja
Aantal uur per week: 16
Intakegesprek: week 30
SluitingsPublicatiedatum: donderdag 18 juli om 16.00 uur. Reacties na deze tijd zullen in principe niet worden meegenomen in het selectieproces.

BlueTrail is op zoek naar een Communicatieadviseur Programma Fysieke Toegangsbeveiliging voor 16 uur per week.

Opdracht/functie omschrijving:
De Dienst Facility Management (FM) maakt onderdeel uit van het dienstencentrum (PDC). Binnen de Dienst FM worden facilitaire taken binnen de organisatie uitgevoerd. De Dienst FM is op basis van expertisegebieden en geografie van de werkzaamheden georganiseerd en levert diensten en producten aan het korps op alle locaties in Nederland. De dienst FM bestaat uit de afdelingen FM Informatie, Analyse en Rapportage, Facilitaire Services (FS), Huisvesting, Producten en Dienstenmanagement (PDM) en Inkoopmanagement (IKM). FS bestaat uit de teams Regionale Facilitaire Service en de landelijk werkende teams Documentaire Informatievoorziening (DIV), uitrusting en Voer- en Vaartuigen.
De Dienst draagt de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het door de directie FM vastgestelde beleid.
Binnen de dienst FM bestaat het programma Fysieke Toegangsbeveiliging (FTB). Dit programma is opgezet voor onder andere de inrichting van integrale uitvoeringsprocessen van fysieke beveiliging op landelijk niveau. Binnen dit programma zijn meerdere projecten actief, met allemaal hun eigen opdracht. Het programma en de projecten hebben een landelijke focus, werkzaamheden vinden door het land plaats.
Als Communicatieadviseur kun je zelfstandig de communicatiestrategie voor de het programma vertalen naar een concrete communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen. Je voert de plannen zelf uit en je houdt de regie op uitwerking van activiteiten of middelen. In voorkomende gevallen voer je het intakegesprek van het plan. Hierbij kun je de hulp inschakelen van de senior- en strategisch communicatieadviseur van de afdeling communicatie van het PDC.
Je bent breed inzetbaar en daardoor in staat de meest voorkomende communicatievraagstukken op te pakken. Naast de aandachtsgebieden interne communicatie, verandercommunicatie, corporate communicatie en publieksvoorlichting kunnen je werkzaamheden in het gehele palet van communicatie liggen.
In deze functie lever je de communicatieplan op voor het programma en draag je zorg voor de uitvoering van de in- en externe communicatie rondom het programma Fysieke Toegangsbeveiliging. Het programma wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de dienst FM, binnen de context van het dienstencentrum (PDC). In deze functie lever je daarmee ook een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de communicatiestrategie op bedrijfsvoering (PDC). De inzet is gericht op het behouden en het verbeteren van de reputatie van het PDC binnen de organisatie.
De Communicatieadviseur wordt aangestuurd vanuit het programma Fysieke Toegangsbeveiliging, door de programmamanager, maar heeft een functionele lijn met de afdeling Account en Advies van de dienst Communicatie, specifiek met het team Bedrijfsvoering i.o.
Verantwoordelijkheden
   » Intake van communicatieopdrachten en verhelderen van de communicatievraag.
   » Communicatieadvies en – uitvoering van communicatiestrategieën.
   » Relatiebeheer.
   » Coaching.
Vakmatige taken
   » Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt.
   » Ontwikkelen communicatieaanpak voor meerdere doelgroepen.
   » Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.

Eisen van de banen

KNOCK-OUT:
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring in een Communicatie Adviesfunctie (werkzaamheden zoals beschreven in de verantwoordelijkheden en vakmatige taken), bij voorkeur opgedaan binnen het Veiligheidsdomein. Een Redacteursfunctie (teksten schrijven/controleren en hierop adviseren) wordt niet als gelijkwaardig gezien,.
   » Je hebt een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau, in de richting van Communicatie. Trainingen/certificaten worden niet als gelijkwaardig gezien (kopie diploma vereist).
Reacties van kandidaten die geen kennis van/ervaring met de gestelde eisen hebben, worden door de opdrachtgever terzijde gelegd.

Gunningscriteria:
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met (weging 45%):
-Intake van (complexe) communicatieopdrachten en verhelderen van de achterliggende communicatievraag;
-Opstellen communicatiestrategie waarmee je een communicatievraagstuk effectief aanpakt;
-Communicatieadvies geven op- en uitvoering van communicatiestrategieën;
-Regie op uitwerking van communicatieactiviteiten.
   » Je hebt in de afgelopen 10 jaar, minimaal 5 jaar werkervaring met (weging 35%):
-Ontwikkelen communicatieaanpak van 1 vraagstuk voor meerdere doelgroepen;
-Relatiebeheer binnen communicatie;
-Coaching van communicatiecontacten;
Competenties:
   » Coachen - Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
   » Klantgericht - Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
   » Organisatie sensitief - Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
   » Probleemanalyse - Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
   » Overtuigingskracht - Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
   » Initiatief - Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag voorzien van:

• Nederlandstalig Hervatten in Word formaat waaruit de gevraagde kennis en ervaring zoals gesteld in de aanvraag duidelijk blijkt.
• Het Hervatten dient voorzien te zijn van naam, geboortedatum en woonplaats.
• Een korte, aan de opdracht gerelateerde motivatie waaruit de gevraagde kennis en ervaring duidelijk blijkt.
• Als wij verder het selectieproces ingaan vragen wij altijd om een zeer specifieke motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.

Er kan alleen bij leveranciers met eigen personeel ingehuurd worden als deze in het bezit zijn van een geldige G-Rekening of bereid zijn om een G-Rekening aan te vragen bij inzet van hun kandidaat via BlueTrail.

vaardigheden:

Categorie vacature:  [ Alles bekijken Jobs ]
Taal eisen:
type werk:
Salaris: Niet opgegeven
Mate: Niet opgegeven
Ervaring (jaar): Niet opgegeven
job Locatie: Rotterdam Zuid-Holland
Adres: Rotterdam
Soort bedrijf Werkgever
Datum van indiening: 07/11/2019 / Viewed 5 times
Contact Informatie
Bedrijf: BlueTrail


Solliciteer online